จดหมายข่าว ฉบับที่ 256 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำเสนอและจัดนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม REGIONAL RESEARCH EXPO 2023 มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2566