จดหมายข่าว ฉบับที่ 284 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างโรงเรียนลำปางกัลยาณี กับ Tonan Senior High school,JAPAN