จดหมายข่าว ฉบับที่ 287 ยุวกาชาดโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2566