จดหมายข่าว ฉบับที่ 297 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง