จดหมายข่าว ฉบับที่ 302 ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณีรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ด้านวิชาการ