จดหมายข่าว ฉบับที่ 323 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีปีการศึกษา 2566