จดหมายข่าว ฉบับที่ 082 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 14 ผ่านระบบออนไลน์