จดหมายข่าว ฉบับที่ 051 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมแสดงนิทรรศการ “Origami & Omocha พับกระดาษ & ของเล่นญี่ปุ่น” ในงาน NORTHERN THAILAND COSPLAY ROADSHOW CONTEST 2022