📢📢ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีเดิม ใช้เลขประจำตัวนักเรียนเดิม รายชื่อตามห้องจะ update ข้อมูลขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2566

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีเดิม ใช้เลขประจำตัวนักเรียนเดิม
รายชื่อตามห้องจะ update ข้อมูลขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2566