📢📢แจ้งกำหนดการค่ายบูรณาการปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) ม.1/13​ ​และห้องพิเศษภาษาอังกฤษ​แบบเข้ม​ (IEP) ม.4/15​ วันที่​ 3​ พฤษภาคม​ 2566

แจ้งกำหนดการค่ายบูรณาการปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP)
ม.1/13​ ​และห้องพิเศษภาษาอังกฤษ​แบบเข้ม​ (IEP)
ม.4/15​ วันที่​ 3​ พฤษภาคม​ 2566**นักเรียนmepและiep ที่จะมาเข้าค่ายวันที่ 3 เตรียมแก้วหรือขวดน้ำส่วนตัวมาด้วยค่ะ เราจะมีบริการแต่น้ำให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ