จดหมายข่าว ฉบับที่ 114 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการฝึกทบทวน และการตรวจวินัยนักสึกษาวิชาทหาร จาก ศูนย์ฝึกฯ มทบ. ที่ 32