จดหมายขา่ว ฉบับที่ 150 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการสอบวัดระดับ ทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และ โครงการแข่งขัน คณิตศาสตร์-วิทยาศษสตร์ระดับชาติ (ASMOPSS)