จดหมายข่าวฉบับที่ 154 รองผู้บริหารศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพม.ลำปางลำพูน