จดหมายข่าว ฉบับที่ 169 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2022