จดหมายข่าว ฉบับที่ 170 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส “Concours de récitation de poésie”