นักเรียนโรงเรียนลำปางกับยาณี รับพระราชทานทุนการศึกษา โตรงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 13📌📌