จดหมายข่าว ฉบับที่ 193 ลูกสนคนเก่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีมหญิงล้วน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด พร้อมไปต่อระดับภาค