ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริหาร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการณ์📌📌