📣การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก OLPCS ครั้งที่ 57 📚

📣การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก OLPCS ครั้งที่ 57 📚
รับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับ Kindergarten – Grade 9

✏เปิดรับสมัคร: 1 เมษายน – 2 มิถุนายน 2566
จัดสอบ: 24 มิถุนายน 2566
ค่าสมัครสอบ:
👉สมัครสอบ 1350 บาท
👉สมัครสอบ + คลาสติว 1790 บาท

📌สามารถสมัครสอบได้ที่
https://form.infinitebrain.co.th/olpcs

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ครูสุพรรณี กาทอง 0850405544 ค่ะ