ประกาศ

กำหนดการปฐมนิเทศพร้อมรายละเอียดที่ เอเอฟเอสประเทศไทยแจ้งให้นักเรียนทราบ ทั้งสถานภาพตัวจริงและสถานภาพตัวสำรอง📌📌

1-ข้อปฏิบัติของนักเรียนตัวจริง และตัวสำรอง 2-ข้อกำหนดในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ YP23 Big ORT Agenda จดหมายเชิญปฐมนิเทศ 1-ข้อปฏิบัติของนักเรียนตัวจริง และตัวสำรอง View Fullscreen 2-ข้อกำหนดในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ View Fullscreen YP23 Big ORT Agenda View Fullscreen จดหมายเชิญปฐมนิเทศ View Fullscreen

1 2 3 4 5 14